Planlægger du at bygge nyt hus?


-Kontakt et fleksibelt byggefirma


Du har:
 • en grund
 • idéer og ønsker
 • investeringsramme

Vi har:
 • evnen til at lytte og rådgive
 • grundlag for tilbud
 • arkitekt- og ingeniørbistand
 • en opgave i at sikre hele byggefasen bliver en positiv oplevelse
Du får:
 • Valgfrihed, byggetryghed og økonomisk tryghed.
 • Flexbolig´s salgsvilkår inkluderer en lang række byggeomkostninger, som normalt ligger uden for entreprisesummen.
En samlet pakke hvor prisen også inkluderer:
 • Jordbundsanalyse
 • Landinspektør, forundersøgelse, afsætning attest.
 • Etablering af byggestrøm og –vand.
 • Stikledninger
 • All-risk entrepriseforsikring under byggeriet
 • Indbo forsikring (dækker tyveri af ikke monterede materialer/inventar)
 • Vinterforanstaltninger og leje af affugter
 • Bortkørsel af byggeaffald
 • Stabilgrus i indkørsel
 • Energimærke
 • Tæthedsprøve
 • Gratis optegning
 • Godkendelse af myndighedssæt for kunde

Flexbolig ApSFlexbolig ApSFlexbolig ApS


Flexbolig ApS

...lad os mødes...